Hiển thị:
Trang

Bộ rổ kéo Tandem cho tủ rộng 600mm với 3 khay màu đen Hafele 545.93.436

Bộ rổ kéo Tandem cho tủ rộng 600mm với 3 khay màu đen Hafele 545.93.436

Bộ rổ kéo Tandem cho tủ rộng 600mm với 3 kh..

-15% 21.107.625 VNĐ 24.832.500 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R600xC800mm 3 khay trắng Hafele 545.02.212

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R600xC800mm 3 khay trắng Hafele 545.02.212

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R600xC800mm 3 kha..

-15% 7.924.550 VNĐ 9.323.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R600xC800mm 3 khay đen Hafele 545.02.412

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R600xC800mm 3 khay đen Hafele 545.02.412

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R600xC800mm 3 kha..

-15% 7.969.600 VNĐ 9.376.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R450xC1700mm 6 khay trắng Hafele 545.02.230

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R450xC1700mm 6 khay trắng Hafele 545.02.230

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R450xC1700mm 6 kh..

-15% 8.570.550 VNĐ 10.083.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R450xC1700mm 6 khay đen Hafele 545.02.430

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R450xC1700mm 6 khay đen Hafele 545.02.430

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R450xC1700mm 6 kh..

-15% 8.731.200 VNĐ 10.272.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R500xC1700mm 6 khay trắng Hafele 545.02.231

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R500xC1700mm 6 khay trắng Hafele 545.02.231

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R500xC1700mm 6 kh..

-15% 8.857.850 VNĐ 10.421.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R500xC1700mm 6 khay đen Hafele 545.02.431

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R500xC1700mm 6 khay đen Hafele 545.02.431

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R500xC1700mm 6 kh..

-15% 9.008.300 VNĐ 10.598.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R600xC1700mm 6 khay trắng Hafele 545.02.232

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R600xC1700mm 6 khay trắng Hafele 545.02.232

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R600xC1700mm 6 kh..

-15% 9.225.050 VNĐ 10.853.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R600xC1700mm 6 khay đen Hafele 545.02.432

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R600xC1700mm 6 khay đen Hafele 545.02.432

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R600xC1700mm 6 kh..

-15% 9.361.900 VNĐ 11.014.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem đơn R450xC1800mm 5 khay trắng Hafele 549.77.794

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem đơn R450xC1800mm 5 khay trắng Hafele 549.77.794

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem đơn R450xC1800mm 5 kha..

-15% 21.505.000 VNĐ 25.300.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem đơn R450xC1800mm 5 khay đen Hafele 549.77.494

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem đơn R450xC1800mm 5 khay đen Hafele 549.77.494

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem đơn R450xC1800mm 5 kha..

-15% 21.972.500 VNĐ 25.850.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem đơn R600xC1800mm 5 khay trắng Hafele 549.77.796

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem đơn R600xC1800mm 5 khay trắng Hafele 549.77.796

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem đơn R600xC1800mm 5 kha..

-15% 23.375.000 VNĐ 27.500.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem đơn R600xC1800mm 5 khay đen Hafele 549.77.496

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem đơn R600xC1800mm 5 khay đen Hafele 549.77.496

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem đơn R600xC1800mm 5 kha..

-15% 23.842.500 VNĐ 28.050.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R300mm với 4 khay đen Hafele 546.54.511

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R300mm với 4 khay đen Hafele 546.54.511

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R300mm với ..

-15% 19.210.000 VNĐ 22.600.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R400mm với 4 khay đen Hafele 546.54.513

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R400mm với 4 khay đen Hafele 546.54.513

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R400mm với ..

-15% 19.831.350 VNĐ 23.331.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R300mm với 6 khay đen Hafele 546.54.541

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R300mm với 6 khay đen Hafele 546.54.541

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R300mm với ..

-15% 23.758.350 VNĐ 27.951.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R400mm với 6 khay đen Hafele 546.54.543

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R400mm với 6 khay đen Hafele 546.54.543

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R400mm với ..

-15% 24.347.400 VNĐ 28.644.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Milan R450mm 12 khay Hafele 549.91.143

Bộ kệ đựng thực phẩm Milan R450mm 12 khay Hafele 549.91.143

Bộ kệ đựng thực phẩm Milan R450mm 12 khay Hafele 5..

-15% 13.136.750 VNĐ 15.455.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Milan R600mm 12 khay Hafele 549.91.173

Bộ kệ đựng thực phẩm Milan R600mm 12 khay Hafele 549.91.173

Bộ kệ đựng thực phẩm Milan R600mm 12 khay Hafele 5..

-15% 13.033.900 VNĐ 15.334.000 VNĐ

Bộ rổ kéo Tandem cho tủ rộng 450mm với 6 khay màu đen Hafele 545.93.431

Bộ rổ kéo Tandem cho tủ rộng 450mm với 6 khay màu đen Hafele 545.93.431

Bộ rổ kéo Tandem cho tủ rộng 450mm với 6 kh..

-15% 27.115.000 VNĐ 31.900.000 VNĐ

Bộ rổ kéo Tandem cho tủ rộng 500mm với 6 khay màu đen Hafele 545.93.433

Bộ rổ kéo Tandem cho tủ rộng 500mm với 6 khay màu đen Hafele 545.93.433

Bộ rổ kéo Tandem cho tủ rộng 500mm với 6 kh..

-15% 30.600.000 VNĐ 36.000.000 VNĐ

Bộ rổ kéo Tandem cho tủ rộng 600mm với 6 khay màu đen Hafele 545.93.435

Bộ rổ kéo Tandem cho tủ rộng 600mm với 6 khay màu đen Hafele 545.93.435

Bộ rổ kéo Tandem cho tủ rộng 600mm với 6 kh..

-15% 32.300.000 VNĐ 38.000.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style Tandem rộng 600mm 3 khay Hafele 545.94.650

Rổ kéo Arena Style Tandem rộng 600mm 3 khay Hafele 545.94.650

Rổ kéo Arena Style Tandem rộng 600m..

-15% 20.813.100 VNĐ 24.486.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style Tandem rộng 450mm 6 khay Hafele 545.94.612

Rổ kéo Arena Style Tandem rộng 450mm 6 khay Hafele 545.94.612

Rổ kéo Arena Style Tandem rộng 450m..

-15% 27.096.300 VNĐ 31.878.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style Tandem rộng 500mm 6 khay Hafele 545.94.632

Rổ kéo Arena Style Tandem rộng 500mm 6 khay Hafele 545.94.632

Rổ kéo Arena Style Tandem rộng 500m..

-15% 30.434.250 VNĐ 35.805.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style Tandem rộng 600mm 6 khay Hafele 545.94.652

Rổ kéo Arena Style Tandem rộng 600mm 6 khay Hafele 545.94.652

Rổ kéo Arena Style Tandem rộng 600m..

-15% 31.906.875 VNĐ 37.537.500 VNĐ

Rổ kéo Wire basket Tandem rộng 450mm 6 khay Hafele 545.94.102

Rổ kéo Wire basket Tandem rộng 450mm 6 khay Hafele 545.94.102

Rổ kéo Wire basket Tandem rộng 450m..

-15% 19.261.000 VNĐ 22.660.000 VNĐ

Rổ kéo Wire basket Tandem rộng 500mm 6 khay Hafele 545.94.122

Rổ kéo Wire basket Tandem rộng 500mm 6 khay Hafele 545.94.122

Rổ kéo Wire basket Tandem rộng 500m..

-15% 19.635.000 VNĐ 23.100.000 VNĐ

Rổ kéo Wire basket Tandem rộng 600mm 6 khay Hafele 545.94.142

Rổ kéo Wire basket Tandem rộng 600mm 6 khay Hafele 545.94.142

Rổ kéo Wire basket Tandem rộng 600m..

-15% 21.412.000 VNĐ 25.190.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Classic Tandem rộng 450mm 5 khay Hafele 549.77.954

Rổ kéo Arena Classic Tandem rộng 450mm 5 khay Hafele 549.77.954

Rổ kéo Arena Classic Tandem rộng 45..

-15% 19.074.000 VNĐ 22.440.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Classic Tandem rộng 600mm 5 khay Hafele 549.77.956

Rổ kéo Arena Classic Tandem rộng 600mm 5 khay Hafele 549.77.956

Rổ kéo Arena Classic Tandem rộng 60..

-15% 20.383.000 VNĐ 23.980.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 300mm 4 khay màu đen Hafele 546.54.311

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 300mm 4 khay màu đen Hafele 546.54.311

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ r..

-15% 18.233.000 VNĐ 21.450.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 400mm 4 khay màu đen Hafele 546.54.313

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 400mm 4 khay màu đen Hafele 546.54.313

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ r..

-15% 18.887.000 VNĐ 22.220.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 300mm 6 khay màu đen Hafele 546.54.341

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 300mm 6 khay màu đen Hafele 546.54.341

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ r..

-15% 22.160.000 VNĐ 26.070.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 400mm 6 khay màu đen Hafele 546.54.343

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 400mm 6 khay màu đen Hafele 546.54.343

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ r..

-15% 23.188.000 VNĐ 27.280.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R300mm với 4 khay trắng Hafele 546.54.611

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R300mm với 4 khay trắng Hafele 546.54.611

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R300mm với ..

-15% 19.045.950 VNĐ 22.407.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R400mm với 4 khay trắng Hafele 546.54.613

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R400mm với 4 khay trắng Hafele 546.54.613

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R400mm với ..

-15% 19.733.175 VNĐ 23.215.500 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R300mm với 6 khay trắng Hafele 546.54.631

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R300mm với 6 khay trắng Hafele 546.54.631

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R300mm với ..

-15% 23.169.300 VNĐ 27.258.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R400mm với 6 khay trắng Hafele 546.54.633

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R400mm với 6 khay trắng Hafele 546.54.633

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R400mm với ..

-15% 24.249.225 VNĐ 28.528.500 VNĐ

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ rộng 300mm 4 khay Hafele 546.54.211

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ rộng 300mm 4 khay Hafele 546.54.211

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ r..

-15% 14.586.000 VNĐ 17.160.000 VNĐ

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ rộng 400mm 4 khay Hafele 546.54.231

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ rộng 400mm 4 khay Hafele 546.54.231

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ r..

-15% 15.241.000 VNĐ 17.930.000 VNĐ

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ rộng 300mm 6 khay Hafele 546.54.213

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ rộng 300mm 6 khay Hafele 546.54.213

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ r..

-15% 16.550.000 VNĐ 19.470.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 42 của 74 (2 Trang)